Księgowość - zostaw ją nam i rozwijaj swój biznes. swoją markę.

Do opieki nad Twoją firmą otrzymasz indywidualnego księgowego, który doradzi Ci w sprawach podatków, rozliczeń i rachunkowości. Wyróżnia nas możliwość komunikacja z naszym klientem poprzez e-mail, telefon, fax. Ponadto używamy języka ukraińskiego.

Biuro rachunkowe

Pomoc z zakresu finansów i rozliczeń może być potrzebna zarówno już na początku prowadzenia działalności gospodarczej lub spółki, jak i podczas trwania jej. Jako biuro rachunkowe mieszczące się w Sopocie możemy takie wsparcie zapewnić. Oferta naszych usług księgowych jest skierowana głównie do klientów biznesowych, którzy zarządzają małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami, które wymagają usprawnienia czy wsparcia na tym polu.

Pełna księgowość - jakie usługi oferujemy?

Zakres naszej działalności jest szeroki i obejmuje między innymi pełne wsparcie przy prowadzeniu dokumentacji handlowych. To jednak nie wszystko – usługi naszego biura to również:
 • sporządzanie potrzebnych analiz i sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji podatkowej – księgi przychodów i rozchodów,
 • Wystawianie faktur oraz rozliczanie delegacji w imieniu Klienta.
 
Czynności, które możemy wykonywać, w ramach wsparcia przedsiębiorstwa mogą usprawnić jego pracę, a także obniżyć koszty prowadzenia go – zlecenie prowadzenia finansów firmie outsourcingowej eliminuję potrzebę otwierania osobnego działu rachunkowego w ramach struktur przedsiębiorstwa.

Indywidualne podejście do Klienta

Zdajemy sobie sprawę, że sposób funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest zupełnie inny, dlatego zakres naszych cen, usług i formę naszego wsparcia ustalamy z Klientem indywidualnie. Takie podejście pozwala nam na dopasowanie do przedsiębiorstwa czynności, które będą konieczne do wykonania przez nasze biuro rachunkowe. Cennik za zakres prac również jest ustalany z klientem.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Usługi księgowe

 • Prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe),

 • Sporządzenie sprawozdań finansowych,

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),

 • Prowadzenie ewidencji i rozliczenie majątku trwałego ,

 • Pozostałe usługi finansowo-księgowe np. wystawianie faktur w imieniu Klienta, rozliczanie delegacji.

 • CIT, PIT, PCC/IFT,

 • VAT w obrocie: krajowym, UE, poza UE (import, eksport, uproszczona procedura w imporcie, transakcje trójstronne),

 • Pliki VAT JPK

Ceny za usługi każdorazowo są negocjowane indywidualnie z klientem na podstawie uzgodnionego zakresu prac. Wyznacznikami wysokości opłat są:

 • Rodzaj ewidencji księgowej,

 • Specyfika działalności przedsiębiorstwa, rodzaj i ilość zagadnień
  (zdarzeń gospodarczych),

 • Ilość dokumentów (średniomiesięczna),

 • Oczekiwań w zakresie częstotliwości i rodzajów raportów.

 • Liczby osób i formy ich zatrudnienia 

Ceny minimalne netto  za standardowe usługi kształtują się następująco:

Pełna księgowość (księgi handlowe) Od 600 zł/mies. (plus od 1.000,00 za sprawozdanie finansowe)
Podatkowa książka przychodów i rozchodów Od 350 zł
Ewidencja podatku ryczałtowegoOd 300 zł
Ewidencje VAT, pliki JPK VAT100 zł rejestr
Ewidencje VAT transakcji unijnych, import, eksport100 zł rejestr
Ewidencja, amortyzacja środków trwałych NWiP, do 20 pozycji100 zł
Obsługa kadrowo – płacowa pracowników50 zł za pracownika

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Biuro Rachunkowe Bugalter Sp. z o.o. świadczy usługi kadrowo-płacowe w zakresie:

 • Prowadzenia akt osobowych pracowników;
 • Sporządzania pełnej dokumentacji pracowniczej na rzecz klienta;
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP, badań kontrolnych, (np. umowy o pracę, badania okresowe, szkolenia BHP);
 • Monitorowania uprawnień pracowniczych (m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie);
 • Sporządzanie dla pracowników dokumentów związanych z zatrudnieniem (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.);
 • Zgłaszania pracowników i członków ich rodzin do ZUS;
 • Przygotowywania raportów na potrzeby instytucji zewnętrznych (ZUS, GUS);
 • Przygotowanie sprawozdań do GUS w zakresie wynagrodzeń;
 • Sporządzanie dla Pracowników i Zleceniobiorców rocznych informacji o dochodach (Pit-11)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz
  rocznych deklaracji Pit-4R i Pit-8AR;
 • Sporządzenie rozliczeń PFRON – rozliczenie osób niepełnosprawnych;
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach;
 • Korespondencja z Komornikami oraz innymi instytucjami w tematach płac;
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań;
 • Wsparcia w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, w tym w razie kontroli z PIP i ZUS;
 • Przygotowania raportów na potrzeby klienta;
 • Bieżąca kontrola wszelkich zmian prawnych, mających wpływ na zobowiązania klienta;
 • Pomoc w sporządzeniu wewnątrzzakładowych aktów Prawa Pracy: Regulaminu Pracy, Wynagradzania, ZFŚS.

Dodatkowo możemy Państwu zaproponować usługi kadrowe w następującym zakresie:

 • rejestrację pracodawcy (płatnika składek) w ZUS;
 • rozliczanie czasu pracy;
 • administrowanie e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich;
 • pomoc w przygotowywaniu formularzy A1;
 • wsparcie merytoryczne z zakresu wybranych zagadnień kadrowych podczas indywidualnych spotkań warsztatowych;
 • audyt kadrowy teczek osobowych i przygotowanie raportu na temat zgodności z przepisami prawa.


Obsługa kadrowo-płacowa/opłata miesięczna

Umowa o pracęprowadzenie kadr i płac60 zł za pracownika
Umowa cywilno-prawna40 za osobę
Raporty: GUS miesięczny, roczny w cenie
Pit-4R, Pit-11 (Urząd Skarbowy)opłata raz do roku ( luty) 35 za dokument
PFRON DEK II, PFRON WND plus załączniki50 zł / miesięcznie
Rp-7, Z-3, Z-3a (ZUS)20 za dokument
ZUS właściciela, wspólnikaNOWY ŁAD – składka zdrowotna50 za osobę
Korekta ZUS sprzed okresu współpracy (tzw. WDR) 50 zł za deklarację
Sporządzenie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej w cenie

WIRTUALNE BIURO

Zakładasz firmę?
Potrzebujesz adresu do rejestracji, ale nie potrzebujesz stacjonarnego biura?
Nie chcesz lub nie możesz ponosić dużych kosztów wynajmu lokalu?
Skorzystaj z usług
Wirtualnego Biura!

Wirtualne Biuro Standard – podpisanie umowy umożliwiające rejestrację firmy na adres Wirtualnego Biura, a następnie korzystanie z adresu do korespondencji z kontrahentami.

Usługa obejmuje odbiór korespondencji listowej i jej przekazywanie lub przesyłanie do klienta.

Wirtualne Biuro Standard cena 75,00 zł netto.Poza powyższymi usługami, obejmuje również skanowanie korespondencji przychodzącej i przesyłanie jej każdorazowo mailem 10,00 zł. za jeden list.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Zakładanie Spółek

Zakładanie działalności gospodarczej to szereg decyzji i obowiązków, od których spełnienia może zależeć przyszłe powodzenie całego przedsięwzięcia. Profesjonalne wsparcie księgowe pozwala uniknąć typowych błędów, a przede wszystkim wybrać rozwiązania najbardziej korzystne dla firmy i osób ją zakładających.

 • Założenie Spółki przez S24 1500 zł netto (rejestracja, PCC-3, NIP-8)

 • Założenie działalności gospodarczej 250,00 zł. netto

 • Rejestracja do ZUS 50 zł. Netto

 • Rejestracja do VAT od 100 zł. netto

USŁUGI DODATKOWE

.Raporty finansowe

Przygotowujemy raporty w językach obcych na życzenie