USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Biuro Rachunkowe Bugalter Sp. z o.o. świadczy usługi kadrowo-płacowe w zakresie:

 • Prowadzenia akt osobowych pracowników;
 • Sporządzania pełnej dokumentacji pracowniczej na rzecz klienta;
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP, badań kontrolnych, (np. umowy o pracę, badania okresowe, szkolenia BHP);
 • Monitorowania uprawnień pracowniczych (m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie);
 • Sporządzanie dla pracowników dokumentów związanych z zatrudnieniem (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.);
 • Zgłaszania pracowników i członków ich rodzin do ZUS;
 • Przygotowywania raportów na potrzeby instytucji zewnętrznych (ZUS, GUS);
 • Przygotowanie sprawozdań do GUS w zakresie wynagrodzeń;
 • Sporządzanie dla Pracowników i Zleceniobiorców rocznych informacji o dochodach (Pit-11)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz
  rocznych deklaracji Pit-4R i Pit-8AR;
 • Sporządzenie rozliczeń PFRON – rozliczenie osób niepełnosprawnych;
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach;
 • Korespondencja z Komornikami oraz innymi instytucjami w tematach płac;
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań;
 • Wsparcia w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, w tym w razie kontroli z PIP i ZUS;
 • Przygotowania raportów na potrzeby klienta;
 • Bieżąca kontrola wszelkich zmian prawnych, mających wpływ na zobowiązania klienta;
 • Pomoc w sporządzeniu wewnątrzzakładowych aktów Prawa Pracy: Regulaminu Pracy, Wynagradzania, ZFŚS.

 

Dodatkowo możemy Państwu zaproponować usługi kadrowe w następującym zakresie:

 • rejestrację pracodawcy (płatnika składek) w ZUS;
 • rozliczanie czasu pracy;
 • administrowanie e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich;
 • pomoc w przygotowywaniu formularzy A1;
 • wsparcie merytoryczne z zakresu wybranych zagadnień kadrowych podczas indywidualnych spotkań warsztatowych;
 • audyt kadrowy teczek osobowych i przygotowanie raportu na temat zgodności z przepisami prawa.